EEG - Biofeedback

EEG-Biofeedback je neinvazívna, bezpečná a účinná metóda zvládania duševných porúch detského veku, najmä porúch učenia, porúch pozornosti a porúch správania.

 • Ide o overenú liečebnú metódu, ktorá je nasmerovaná na biologickú podstatu oslabenej funkcie nervovej sústavy. Stimuláciou žiadúcej mozgovej aktivity a tlmením nežiadúcej aktivity je možné riešiť príčinu problému.
 • Podstatou je princíp biologickej spätnej väzby a autoregulácia mozgovej aktivity s cieľom lepšie ovládať a harmonizovať činnosť mozgu. Dieťa sa po dostatočnom tréningu naučí lepšie sústrediť a ľahšie zvládať učivo v škole, tiež je schopné zlepšiť svoje správanie.
 • Tréning je vhodný raz týždenne v trvaní 60 minút, minimálny počet tréningov je 10, celkový počet je limitovaný závažnosťou problému.
 • Metóda je účinná aj u dospelých pacientov s podobnými problémami, poruchami spánku, emočnými poruchami, je vhodná aj ako tréning poznávacích a pamäťových funkcií.
 • EEG-Biofeedback nie je preplácaný zo zdravotného poistenia, cena výkonu podľa cenníka.
image-psych

QEEG – Mapa mozgu

QEEG-Biofeedback je presná diagnostická metóda, ktorá umožňuje definovať a študovať aj tie najmenšie poruchy vo fungovaní mozgu.

image-psych
 • Poskytuje presný obraz o funkcii mozgu v pokoji a pri rôznych typoch úloh tzv. ERP (Event Related Potencial). QEEG a ERP štúdie ukazujú funkciu mozgu v pokoji a pri cvičení, čím umožňujú postrehnúť patológiu v bioelektrickej aktivite. Hĺbková analýza merania a realizácia porovnania nameraných výsledkov s databázov normatívnych a referenčných hodôt pre príslušný vek prináša objektívny obraz fungovania mozgu.
 • Vyšetrovaný klient pohodlne sedí v kresle a špeciálnymi elektródami sa snímajú potenciály z presných bodov z povrchu hlavy. Záznam bioelektrickej aktivity mozgu sa sníma 5 minút s otvorenými a 5 minút so zatvorenými očami.
 • ERP test pozostáva z jednoduchých vizuálnych a sluchových úloh a nasnímané generované vlny mozgu sú informáciou o reakcii mozgu na podnet. Namerané hodnoty sa spracujú do číselnej alebo grafickej podoby, aby boli „čitateľné“ pre neuroterapeuta.

QEEG je vhodná pre:

 • posúdenie poškodenia mozgu patologickým procesom (cievna príhoda, úraz hlavy, duševná choroba),
 • plánovanie a vyhodnocovanie efektivity psychofarmakologickej liečby ordinovanej pre duševnú poruchu,
 • plánovanie a vyhodnocovanie účinnosti EEG biofeedback terapie alebo neuropsychologickej rehabilitácie,
 • diagnostika príčin dysfunkčného pracovania mozgu, napr. pri poruchách učenia, poruchách pozornosti, pri emočných poruchách.

Ukážky Biofeedback tréningu