Elektro aplikácie

Vedecko technická činnosť Brain Data v oblastiach:

  • Lekárska elektronika
  • Aplikovaná elektronika a servis
  • Mechatronika v priemysle
    • Jednoúčelové strojné zariadenia
    • Meranie a regulácia
    • Automatizácia vo vykurovacích systémoch
image-psych

Priestory laboratória