Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny pre psychiatrické vyšetrenia pre deti a dospelých:

Pon. 7:30 - 15:30 hod.
Utr. 7:30 - 15:30 hod.
Str. 7:30 - 15:30 hod.
Štv. 7:30 - 15:30 hod.
Pia. 7:30 - 15:30 hod.
Obedná prestávka 12.00 – 12.30 hod.

Termín vyšetrenia alebo konzultácie je potrebné dohodnúť na tel. čísle 042/4323124.
Prednostné vyšetrenia sú realizované v čase od 14.00 -16.00 hod.
Objednať sa môžu pacienti aj z iných regiónov Slovenska.

Ordinačné hodiny pre EEG biofeedback:

Pon. 7:30 - 15:30 hod.
Utr. 7:30 - 15:30 hod.
Str. 7:30 - 15:30 hod.
Štv. 7:30 - 15:30 hod.
Pia. 7:30 - 15:30 hod.
Obedná prestávka 12.00 – 12.30 hod.

Termín vyšetrenia alebo konzultácie je potrebné dohodnúť na tel. čísle 042/4323124.

Ordinačné hodiny pre detský psychiatrický stacionár:

Pon. 8:00 - 12:00 hod.
Utr. 8:00 - 12:00 hod.
Str. 8:00 - 12:00 hod.
Štv. 8:00 - 12:00 hod.
Pia. 8:00 - 12:00 hod.

Prihlásenie dieťaťa do stacionára je potrebné dohodnúť na tel. čísle 042/4323124.