Detský psychiatrický stacionár

Detský psychiatrický stacionár poskytuje psychologickú a psychiatrickú starostlivosť inak obdareným deťom a mládeži.

image-psych
  • Pobyt v stacionári doporučuje ošetrujúci ambulantný pedopsychiater, detský pacient je prijatý po predchádzajúcom telefonickom dohovore, na terapie dochádza a zvyšok dňa trávi doma.
  • Služby stacionára sú vhodné pre deti so špeciálnymi potrebami, hyperkinetickými poruchami a ADHD, pervazívnymi poruchami, pre mladých dospelých s mentálnym postihnutím.
  • Stacionár je kapacitne prispôsobený na individuálnu prácu psychológa s dieťaťom, prípadne prácu v malej skupinke (2-3 deti). Dĺžku pobytu dieťaťa v stacionári určuje aktuálny psychický stav dieťaťa a jeho individuálne potreby.
  • Program denného stacionára je v kompetencii psychológa a je prispôsobovaný aktuálnym požiadavkám a potrebám detí. Ponúka tvorivé aktivity, tréning sociálnych zručností a budovanie zdravého sebavedomia.
  • Prevádzkovanie v dopoludňajších a popoludňajších hodinách v pracovné dni, bez možnosti stravovania.

Terapie pre deti

Náš stacionár si pripravil pre deti niekoľko zaujímavých terapií

Priestory detského stacionára

Zmluvní partneri stacionára